Welkom!

 

Nieuwjaarstoespraak 10 januari 2017 in Tivoli.

Welkom in het altijd weer mooie Tivoli.

Bij een nieuwjaarstoespraak wordt geregeld achterom gekeken. Hoewel ik van mening ben dat je als goed ondernemer de blik op de toekomst moet richten wil ik toch een kleine terugblik op 2016 werpen. We hebben een groot aantal nieuwe leden erbij hebben gekregen (10% gegroeid). Wij hebben goed bezochte, leuke en leerzame bijeenkomsten gehad en een mooi 25 jarig jubileum gevierd. Reden voor de OKH om tevreden terug te blikken.

Wat wordt 2017 voor een jaar. Het economisch klimaat is aan het verbeteren, maar wij zijn er nog niet. De OKH spreekuren en het maandelijkse spreekuur met de gemeente in conferentiecentrum Bovendonk hebben hun vruchten afgeworpen, reden genoeg om hier in 2017 voorlopig mee door te gaan.

Nu in 2016 de Economische Visienota door de gemeente is vastgesteld kunnen we van start gaan met de uitvoering hiervan. Wij als bestuur zullen ons voor 100% inzetten om de uitwerking tot een succes te maken. Het oprichten van de Economische Koepel zal hier naar onze mening zeker positief aan bij kunnen bijdragen. Wij hopen dat vele ondernemers idee├źn zullen aanleveren voor projecten die gefinancierd gaan worden uit het ondernemersfonds.

Het is uiteraard van groot belang dat de nauwe samenwerking met de overige ondernemersverenigingen, de ZLTO, het onderwijs, de TIG, Horeca Nederland en last but not least de gemeente Halderberge gestand blijft. Verzwakking in de samenwerking zal in dit stadium niet bijdragen aan de lokale economische groei. De OKH is van het verbinden, het samenwerken en leren van elkaar. Samen staan wij sterk.

Wij zullen dit jaar als OKH weer onze gebruikelijke ledenbijeenkomsten organiseren met aansprekende sprekers. Daarnaast gaan wij excursies organiseren en willen wij, samen met onze leden, bij bedrijven op bezoek. Wilt u dat de OKH leden bij u op bedrijfsbezoek komen meldt u dan aan bij onze secretaris of via . . Een aantal leden is al bereid gevonden hun bedrijf open te stellen. Alvast dank daarvoor.

Ook dit jaar zullen wij in september een bedrijvenevent organiseren. Tijdens deze bijeenkomst krijgen onze leden de gelegenheid zich te presenteren in informele en gemoedelijke sfeer. Gezien de grote belangstelling van het afgelopen jaar raden wij u aan u alvast aan te melden en deze datum, 12 september, te reserveren in uw agenda.

Ook een belangrijk evenement is het Ondernemersgala van de gemeente Halderberge. De OKH ondersteunt dit evenement van harte en wens het bestuur succes met de voorbereiding.

Het feit dat we regelmatig nieuwe leden mogen begroeten sterkt ons, als bestuur van de OKH, in onze opvatting dat we met de gekozen koers in de goede richting werken. Leden hebben kunnen ervaren dat het OKH lidmaatschap veel winst oplevert in kennisdeling, netwerken en entertainment.

Rest mij nog u een ondernemend maar vooral gezond 2017 toe te wensen en wil met u hierop het glas heffen.

Henk Strootman
Voorzitter