Financiën

Het doel van de vereniging is het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding tussen de in de gemeente Halderberge en naaste omgeving gevestigde bedrijven en het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen. De OKH is een financieel gezonde vereniging. De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit contributies. De uitgaven worden vooral gevormd door de activiteiten die we organiseren. Heb je vragen over de financiën van de OKH neem dan contact op met het bestuur.